Termeni si Conditii

MARAI – este denumirea comercială a S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L cu sediul social in Loc. Starchiojd, Strada Principala, Nr.54, Judet Prahova, având număr de ordine în Registrul Comerțului Prahova J29/525/2022, cod unic de înregistrare fiscal 45691852.

Magazinul nostru respectă legislația privind garanția legală de conformitate, care este de 2 ani de la achizitie.

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul marai.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor. MARAI.ro este administrat de S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L cu sediul social in Loc. Starchiojd, Strada Principala, Nr.54, Judet Prahova, având număr de ordine în Registrul Comerțului Prahova J29/525/2022, cod unic de înregistrare fiscal 45691852.. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului MARAI.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNREGISTRARE

Pentru a putea cumpara de pe marai.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare.

Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/debit card la plasarea comenzii online.

Modalitățile de plată puse la dispoziția clienților sunt următoarele:

 • Ramburs (plata numerar la curier) 
 • Plata online prin Netopia(Visa/Mastercard) 

  INFORMAȚII PRIVITOARE LA LIVRARE:

  Termenul de livrare este de 2-10 zile calendaristice lucrătoare pentru România, 10-21 zile lucrătoare pentru Uniunea Europeană și 21-30 zile lucrătoare pentru comenzi în afără Uniunii Europene. Termenul de livrare este socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră. Taxele de livrare sunt calculate cu taxa pe valoare adaugata (TVA) inclusă și sunt următoarele: Pentru comenzi cu livrare în Romania cu total mai mic de 350 de lei, costul expedierii este de 18.00 lei. Pentru comenzi cu livrare în Romania cu total mai mare de 350 de lei, costul expedierii este de 0 lei. Pentru comenzi cu livrare în Uniunea Europeană costul expedierii este de 15 euro. Pentru comenzi cu livrare în afără Uniunii Europene costul expedierii este de 16 euro. În ziua in care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veți fi înștiințat prin e-mail sau telefonic de către noi. Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei. Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc veți fi înștiințat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriți și sunteți de acord cu acest lucru. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 2 ore de la primirea coletului. Pentru livrarea produsului, am ales să avem un singur partener, FAN Curier pentru comenzi în România. Pentru comenzi în afără României, folosim Posta.

  POLITICA INTERNĂ DE CONCILIERE CLIENȚI

  Dacă întâmpinați probleme referitoare la comenzi, vă punem la dispoziție adresa de e-mail contact@marai.com sau la numărul de telefon 0733.209.926 pentru a ne contacta cu informații specifice în vederea soluționării acestor probleme. Răspundem sesizărilor prin e-mail în maxim 48 de ore.

  DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

  Întregul conținut al site-ului marai.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul MARAI.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de email contact@marai.com

  S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OUG 34/2014, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “ Schimb/Returnare produs “

  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

  Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plațile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate. În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi: Dreptul la informare (art.12) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date. Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale; transformarea datelor personale nelegale în date anonime; notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b). Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări. Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25). S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L colectează date precum adrese de e-mail, numele persoanelor, adrese pentru livrare, date de naștere, adrese IP și plasează cookie-uri a căror politică poate fi vizualizată aici. Utilizatorii pot exercita drepturile enumerate prin e-mail,la contact@marai.com. Răspundem la sesizările prin e-mail în maxim 48 ore.​

  LIMITĂRI PRIVIND UTILIZAREA ANUMITOR TEHNICI DE COMUNICAȚIE LA DISTANȚĂ

  Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:

  1. Dreptul la informare (art.12)
  2. Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
  3. Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit

  Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afără celor prevazute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator. Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță:

  1. imprimat neadresat;
  2. imprimat adresat;
  3. scrisoare tipizată;
  4. publicitate tiparită cu bon de comandă;
  5. catalog;
  6. telefon cu intervenție umană;
  7. telefon fără intervenție umana (automat de apel, audiotext);
  8. radio;
  9. videofon (telefon cu imagine);
  10. videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
  11. poștă electronică (e-mail);
  12. telecopiator (fax);
  13. televiziune (teleshopping);

  LITIGII

  Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile calendaristice lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

  DIVERSE

  Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual marai.ro.

  POLITICA DE RETUR

  Dacă ești nemulțumit de produsele cumpărate de la marai.ro și vrei să renunți la cumpărare și implicit să primești banii înapoi, poți să aplici pentru procedura de retur a produselor în 14 zile.

  Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distantață.

  Dreptul de retur în 14 zile calendaristice se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-ul marai.ro

  Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile calendaristice, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv.

  Dreptul de renunțarea la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

  Termenul de 14 zile calendaristice prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă la data:

  1. a) încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
  2. b) în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

  (i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

  (ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

  (iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

  1. c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.

  Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere

  În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform dispozitiilor OUG 34/2014, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile calendaristice .

  În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere în termen de 12 luni de la data la care produsele/serviciile se considera livrate, conform mentiunilor din sectiunea de mai sus, perioada de retragere expiră în 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

  Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii

  Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozitiile legii.

  Profesionistul rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

  Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei sectiuni, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

  Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

  Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

  Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afără spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

  Exceptări de la dreptul de retragere

  Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afără spaţiilor comerciale următoarele:

  - contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

  - furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

  - furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

  - furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

  - furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

  - furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

  - furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile calendaristice şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

  - contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afără celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

  - furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

  - furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

  - contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

  - prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

  - furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere;

  Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor vă rugăm să ne contactați pe email sau la unul din numerele de telefon afișate pe marai.ro

  OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

  Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul marai.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor. marai.ro este administrat de S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. cu sediul social in Loc. Starchiojd, Strada Principala, Nr.54, Judet Prahova, având număr de ordine în Registrul Comerțului Prahova J29/525/2022, cod unic de înregistrare fiscal 45691852.. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului marai.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

  1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

  1.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile comerciale.

  1.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

  1.3. Pentru motive justificate, Vânzatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

  1.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

  2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

  2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel MARAI -S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

  2.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

  2.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

  2.4.MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și in limita stocului disponibil.

  2.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

  2.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. 

  2.7. În cazul plăților online Vânzatorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

  2.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

  2.9. Dupa 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisa de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

  3. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

  Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

  4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

  4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

  4.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. , includerea oricărui Conținut în afără Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. 

  4.3. Orice conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenta documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  cu referire la acel conținut.

  4.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

  4.5. În cazul în care MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  conferă Clientului / Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

  4.6. Niciun conținut transmis către client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  și / sau al angajatului/prepusului  MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

  4.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.

  5. COMANDA

  5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

  5.2. Prin finalizarea comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

  5.3. Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

  5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

  5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. , în cazul plații online;

  5.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

  5.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

  Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

  - ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

  - ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimului produs

  5.6. In cazul in care Cumpărătorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur.

  5.6 Returnarea plăților se va face astfel:

  5.6.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

  5.6.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar -> prin virament bancar;

  5.7. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

  6. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

  6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

  6.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

  6.1.3. furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

  6.1.4. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

  6.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

  6.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

  6.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

  6.1.8. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;

  6.1.9. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afără celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

  6.1.10. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

  6.1.11. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

  6.1.12. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

  7. CONFIDENȚIALITATE

  7.1. MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

  7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

  7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.

  7.4.MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

  7.5. Prin înscrierea în baza de date a MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.,  Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. : furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

  8. PUBLICITATE

  8.1. Newsletterele MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

  8.2. În momentul în care, Clientul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

  Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

  8.2.1. prin contactarea MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  în acest sens.

  8.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Abonările mele”.

  8.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

  8.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

  9. FACTURARE – PLATĂ

  9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.marai.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

  9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

  9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. , cu excepția Bunurilor și/sau Serviciilor vândute de partenerii MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. Marketplace, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

  9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

  9.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. , putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

  9.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

  9.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de email contact@marai.com

  9.8. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  și nici nu vor fi stocate de către de MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

  9.9. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

  9.10. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

  10. LIVRAREA BUNURILOR

  10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în showroom-urile MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. , conform opțiunii Clientului.

  10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

  10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

  11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

  Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

  12. RĂSPUNDERE

  12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

  12.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

  12.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

  12.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

  12.5. Termenii și Conditiile Site-ului pot fi modificați oricând de către MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. , aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site.

  13. SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII

  13.1 Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului

  Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

  13.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

  13.3. Scopul colectării datelor este:

  - informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate,

  - trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

  - de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzarilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

  13.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L. , înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 13.3.

  13.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  13.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de mail contact@marai.com , vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

  13.6.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

  13.6.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

  13.6.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

  13.7. De asemenea, MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 13.8., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

  13.9. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

  14. FORȚĂ MAJORĂ

  14.1. Nici una din părti nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

  14.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

  Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între MARAI - S.C. MARAI NETWORK SERVICE S.R.L.  și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.  Adaugat in lista ta de preferinte:
  Lista preferinte
  Ai adaugat acest produs in cos: